MULTI-CYCLIC FATIGUE OF MACHINES PARTS PREDICTION AFTER SUPERFICIAL PLASTIC DEFORMING


Cite item

Full Text

Abstract

The evaluation of compressive residual stresses caused by pneumo- shot blasting and rolling influence on the endurance limit of specimens made of steel 20 of 25 mm diameter with circular cuts of a semicircular profile of various radiuses under bending has been examined. It’s been stated that it’s more reasonable to use the average integral residual stresses criterion for an endurance limit prediction of surface hardened specimens made of steel 20 with concentrators like cuts and pressurized hub. The criterion of axial residual stresses on a dangerous section surface of specimens with stress concentrators can’t be used because the corresponding coefficient taking into account the influence of this criterion on an endurance limit has the essential dispersion. It’s been shown that in order to maintain the hardening effect on cut’s depth rising one should raise the layer with compressive residual stresses depth of a smooth specimen.

About the authors

V. F. Pavlov

Samara National Research University (Samara University)

Author for correspondence.
Email: pavlov.vf@ssau.ru
Russian Federation, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation

V. S. Vakulyuk

Samara National Research University (Samara University)

Email: pavlov.vf@ssau.ru
Russian Federation, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation

V. P. Sazanov

Samara National Research University (Samara University)

Email: pavlov.vf@ssau.ru
Russian Federation, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation

O Y. Semenova

Samara National Research University (Samara University)

Email: pavlov.vf@ssau.ru
Russian Federation, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation

D. S. Churikov

Samara National Research University (Samara University)

Email: pavlov.vf@ssau.ru
Russian Federation, 34, Moskovskoye shosse, Samara, 443086, Russian Federation

References

 1. Ivanov, S.I., Pavlov, V.F., (1976) Vliyanie ostatochnyh napryazhenij na ustalostnuyu prochnost’ [Residual stresses influence on fatigue strength]. Problemy prochnosti [Strength problems], no. 5, pp. 25-27. (in Russian).
 2. Kravchenko, B.A., Mitryaev, K.F., (1968) Obrabotka i vynoslivost’ vysokoprochnych materialov [ Machining and endurance of high-strength materials]. Kujbyshev: Kujbyshevskoe knizhnoe izdatel'stvo [Kuibyshev: Kuibyshev Publishing House], 131 pp. (in Russian).
 3. Serensen, S.V., Borisov, S.P., Borodin, N.A., (1969) K voprosu ob otzenke soprotivleniya ustalosti poverhnostno uprochnyonnyh obraztzov s uchetom kinetiki ostatochnoy napryajennosti [On surface hardened specimens fatigue resistance evaluation taking into account residual stress kinetics]. Problemy prochnosti [Strength problems], no. 2, pp. 3-7. (in Russian).
 4. Turovsky, M.L., Shifrin, N.M., (1970) Kontzentratziya napryazhenij v poverhnostnom sloe tzementovannoy stali [Stress concentration in the surface layer of cemented steel]. Vestnik machinostroyeniya [Mechanical Engineering Bulletin], no. 11, pp. 37-40. (in Russian).
 5. Ivanov, S.I., Pavlov, V.F., (1973) Vliyaniye ostatochnyh napryazhenij na vynoslivost’ nenaklyopannogo materiala [The influence of residual stresses on the endurance of materials without work hardening ]. Voprosy prikladnoj mekhaniki v aviacionnoj tekhnike. Kujbyshev: KuAI [Problems of applied mechanics in aircraft engineering. Kuibyshev Aviation Institute], issue 66, pp. 70-73. (in Russian).
 6. Shkol’nik, L.M., Devyatkin, V.P., (1950) Povysheniye prochnosti shesteryon drobestruynym naklyopom [The increase of gear wheels strength by shot peening]. Vestnik machinostroyeniya [Mechanical Engineering Bulletin], no.12, pp. 7-12. (in Russian).
 7. Turovskiy, M.L., Novik, R.A., (1970) Uprochyayuschaya obkatka rolikami stal’nyh detaley [ Hardening rolling of nitrated steel parts]. Vestnik machinostroyeniya [Mechanical Engineering Bulletin], no.1, pp. 39-42. (in Russian).
 8. Kudryavtsev, P.I., (1982) Nerasprostranyayushchiesya ustalostnye treshchiny [Non-propagating fatigue cracks]. Moscow: Machinostroyeniye (Mechanical Engineering), 171 pp. (in Russian).
 9. Serensen, S.V., Kogayev, V.P., Shneyderovich, R.M., (1975) Nesutschaya sposobnost’ i raschet detaley mashin na prochnost’ [Carrying capacity and strength analysis of machine elements]. Moscow: Machinostroyeniye (Mechanical Engineering), 488 pp. (in Russian).
 10. Pavlov, V.F., (1986) O svyazi ostatochnyh napryazhenij i predela vynoslivosti pri izgibe v usloviyah koncentracii napryazhenij [On connection between residual stresses and endurance limit under bending in stresses concentration conditions]. Izvestiya vusov. Маshinostroeniye [Universities News. Mechanical Engineering], no. 8, pp. 29-32. (in Russian).
 11. Ivanov, S.I., Shatunov, M.P., Pavlov, V.F., (1974) Vliyanie ostatochnyh napryazhenij na vynoslivost' obrazcov s nadrezom [The influence of residual stresses on the endurance of notched specimens]. Voprosy prochnosti elementov aviacionnyh konstrukcij. Kujbyshev: KuAI [Problems of aircraft constructions elements strength. Kuibyshev Aviation Institute], issue 3, pp. 88-95. (in Russian).
 12. Pavlov, V.F., Kirpichev, V.A., Vakulyuk, V.S., (2012) Prognozirovanie soprotivleniya ustalosti poverhnostno uprochnyonnyh detalej po ostatochnym napryazheniyam [The prediction of surface hardened parts fatigue resistance by residual stresses]. Samara: Izdatel'stvo SNC RAN [Samara: Samara scientific centre Publishing House of the Russian Academy of Sciences], 125 pp. (in Russian).
 13. Ivanov, S.I., (1971) K opredeleniyu ostatochnyh napryazhenij v cilindre metodom kolec i polosok. Ostatochnye napryazheniya [On determination of residual stresses in cylinder by rings-and-stripes method. Residual stresses]. Kuibyshev: KuAI [Kuibyshev Aviation Institute], issue 48, pp. 179-183. (in Russian).
 14. Sazanov, V.P., Chirkov, A.V., Semenova, O.Yu., Ivanova, A.V., (2012) Modelirovanie ostatochnogo napryazhyonnogo sostoyaniya detali v usloviyah koncentracii napryazhenij s ispol'zovaniem programmnogo kompleksa PATRAN/ NASTRAN [The residual strain state of parts modeling under stress concentration conditions using the calculation program complex NASTRAN/PATRAN]. Vestnik SamGTU [Samara State Technical University bulletin. Part: technical sciences], no. 1 (33), pp. 106-114. (in Russian).
 15. Radchenko, V.P., Pavlov, V.F., (2011) Naibol’shaya velichina sjimayutschych ostatochnyh napryazhenij pri poverhnostnom uprochnenii detalej [The maximum of compressive residual stresses under surface hardening of parts]. Trudy MNTK «Prochnost' materialov i elementov konstrukcij». Kiev: IPP im.G.S. Pisarenko NANU [Proceedings of the International Scientific Technical Conference “Strength of materials and structural elements”. Kiev: The G.S. Pisarenko Strength Problems Institute of the Ukraine Academy of Sciences], pp. 354-357. (in Russian).
 16. Filatov, E.Ya., Pavlovsky, V.E., (1985) Universal’niy complex mashin dlya ispytaniya materialov i konstruktzij na ustalost’ [Universal machine complex for fatigue tests of materials and structures]. Kiev: Naukova Dumka [Kiev: Scientific Thought], 92 pp. (in Russian).
 17. Kirpichyov, V.A., Bukaty, A.S., Filatov, A.P., Chirkov, A.V., (2011) Prognozirovanie predela vynoslivosti poverhnostno uprochnyonnyh detalej pri razlichnoj stepeni koncentracii napryazhenij [The prediction of hardened parts endurance limit under stresses concentration various degree]. Vestnik Ufimskogo gosudarstvennogo aviacionnogo tekhnicheskogo universiteta [Ufa State Aviation Technical University bulletin], vol. 15, no.4 (44), pp. 81-85. (in Russian).

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2023 Pavlov V.F., Vakulyuk V.S., Sazanov V.P., Semenova O.Y., Churikov D.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
© 2014-2017 Samara National Research University. All Rights Reserved.
Public Media Certificate (RUS), 12+

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies