SPECKLE INTERFEROMETRY APPLICATION FOR INVESTIGATING THE EFFECT OF PARAMETER MISTUNING OF TURBOMACHINE ROTOR WHEELS ON THEIR NATURAL VIBRATIONS


Cite item

Abstract

Compressor rotor wheel vibrations have been investigated using the digital speckle interferometry method. The diametrical mode case study experimentally revealed harmonic distortion of the distribution of the displacement along the circumference. Vibration mode distortion was also registered at one of wheel oscillation modes belonging to the family with the same circumference. It has been experimentally shown that parameter mistuning may not only result in changing the wheel disk vibration modes, but also in that of individual blade vibration modes, which makes the interpretation of rig test results more complicated. The localized modes were revealed at high frequencies of the wheel vibrations, when vibration amplitudes of one or several blades significantly exceed those of the rest.

About the authors

A. I. Zhuzhukin

PJSC «UEC-Kuznetsov»

Author for correspondence.
Email: kg.nepein@uec-kuznetsov.ru
Russian Federation, Zavodskoye Shosse Street 29, Samara, 443009, Russia

K. G. Nepein

PJSC «UEC-Kuznetsov»

Email: kg.nepein@uec-kuznetsov.ru
Russian Federation, Zavodskoye Shosse Street 29, Samara, 443009, Russia

References

 1. Ivanov, V.P. Kolebaniia rabochikh koles turbomashin [Vibrations of turbomachine rotor wheels]/V.P. Ivanov - Moscow, Mashinostroenie, 1983. - 224 p.
 2. Repetsky, O.V. Сhislennoe issledovanie dinamiki i dolgovechnosti rabochikh koles turbomashin s rasstroikoi parametrov/ O.V. Repetsky, I.N. Ryzhikov, Nguyen Tien Kuet // Vestnik Permskogo natsionalno-issledovatelskogo politekhnicheskogo universiteta. Aerokosmicheskaia tekhnika. 2017, no. 51, pp. 39 – 50.
 3. Nguyen Tien Kuet. Matematicheskoe modelirovanie i programmnyi kompleks dlia otsenki vliianiia rasstroiki parametrov rabochikh koles energeticheskikh turbomashin na ikh dolgovechnost. Dissertatsiia Cand. Tech. Sciences. - Irkutsk, 2018. -153 p.
 4. Ryzhikov, I.N. Programmnyi complex dlia issledovaniia kolebanii rabochikh koles turbomashin s rasstroikoi parametrov/ I.N Ryzhikov // Molodezhnyi vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2021. V. 11, no. 2, pp. 14 - 18.
 5. Whitehead, D.S. Effect of mistuning on the vibration of turbomachine blades induced by wakes/ D.S Whitehead //Journal of mechanical engineering science. 1966. V. 8, no. 1, pp. 15–215.
 6. Wei, S.T. Localization phenomena in Mistuned Assemblies with Cyclic SymmetryPart II: Forced Vibration/ S.T. Wei, C. Pierre // Journal of Vibration, Acoustics, Stress and Reliability in Design. 1988. V. 110, no. 4, pp. 439-449.
 7. Petrov, E.P. Search of the worst and best mistuning patterns for vibration amplitudes of bladed disks by the optimization methods using sensitivity coefficients/ E.P. Petrov, S.P. Iglin// Proceedings of the 1st ASSMO UK Conference. Engineering Design Optimization (UK, 1999). 1999. C. 303–310.
 8. Khorikov, A.A. K voprosu ob opredelenii vibratsionnykh napriazhenii pri tenzometrirovanii lopatok turbomashin/ A.A. Khorikov, S.S. Kalachev, P.V. Volkov // Vestnik dvigatelestroeniia. 2006, no. 3, pp. 117 - 120.
 9. Pivovarova, M.P. Razrabotka raschetnogo metoda opredeleniia optimalnogo razmeshcheniia tenzorezistorov i opredelenie koeffitsientov chuvstvitelnosti form kolebanii/ M.P. Pivovarova, V.A. Besschetnov // Vestnik Permskogo natsionalno-issledovatelskogo politekhnicheskogo universiteta. Aerokosmicheskaia tekhnika. 2017, no. 50, p. 5 - 14.
 10. doi: 10.15593/2224-9982/2017.50.01
 11. Ryzhikov, I.N. Vliianie rasstroiki parametrov na chastoty i formy kolebanii konstruktsii s povorotnoi simmetriei/ I.N. Ryzhikov, Nguyen Tien Kuet // Mekhaniki XXI veku. 2015, no. 14, pp. 29 - 33.
 12. Ermakov, A.I. Vliianie sviazannosti kolebanii na sobstvennye formy rabochego kolesa s neidentichnymi lopatkami/ A.I. Ermakov, A.V. Urlapkin, D.G. Fedorchenko //Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta. 2014, no. 5 (47), part 3, pp. 76 - 81.
 13. Ryzhikov, I.N. Eksperimentalnye issledovaniia rasstroiki parametrov modelei rabochikh koles gazoturbinnykh dvigatelei/ I.N Ryzhikov //Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2014, no. 12, pp. 53-57.
 14. Seleznev, V. G. Analiz rezultatov issledovaniia kolebanii rabochikh koles turbomashin/ V. G. Seleznev, O. I. Ilyinskaya, Yu. I. Pavlov// Izvestiia Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta "MAMI". 2014, no. 4 (22), V. 1, pp. 68-73.
 15. Seleznev, V.G. Osobennosti analiza rezultatov stendovykh ispytanii rabochikh koles turbomashin/ V.G. Seleznev, Yu.I. Pavlov, O.I. Ilyinskaya // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. N.E. Baumana. Ser. «Mashinostroenie». 2015, no. 1, pp. 93-100.
 16. Seleznev, V.G. Golograficheskaia interferometriia i rotor statornoe vzaimodeistvie pri analize kolebanii rabochikh koles turbomashin/ V.G. Seleznev, I.Yu. Golovchenko // Dinamika i vibroakustika, 2018, V.4, no.3, pp. 26-30.
 17. Zhuzhukin, A.I. Speklinterferometricheskaia ustanovka dlia issledovaniia chastot i form kolebanii rabochikh koles turbomashin/ A.I. Zhuzhukin, K.G. Nepein // Inzhenernyi zhurnal: nauka i innovatsii. 2022, issue 4.
 18. http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2022-4-0000
 19. Ermakov, A.I. Formirovanie razbrosa rezonansnykh napriazhenii v rabochikh kolesakh s neidentichnymi lopatkami i slaboi sviazannostiu kolebanii/ A.I. Ermakov, A.V.Urlapkin, D.G. Fedorchenko D.G.//Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta. 2014, no. 5 (47), part 4, pp. 9 - 13.
 20. Ewins, D. J. Resonant vibration levels of a mistuned bladed disk/ D. J. Ewins, Z.S. Han // Journal of Vibration, Acoustics, Stress and Reliability in Design. 1984. V. 106, no. 2, pp. 211 - 217.
 21. Repetsky, O.V. Lokalizatsiia kolebanii rabochikh koles turbomashin s rasstroikoi parametrov/ O.V. Repetsky, I.N. Ryzhikov, A.V. Litin, N.M. Lutaenko // Sovremennye tekhnologii. Sistemnyi analiz. Modelirovanie. 2009, no. 1 (21), pp. 41 - 45.

Copyright (c) 2023 Zhuzhukin A.I., Nepein K.G.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
© 2014-2017 Samara National Research University. All Rights Reserved.
Public Media Certificate (RUS), 12+

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies